Trường THPT Lê Quý Đôn - Hiệu Trưởng Thầy Ngô Quang Vinh

  • Điện thoại: 02556297779
  • Email: c3lequidon@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Đường Trần Công Hiến - Thị trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi